logo2014transparant   

 

 

Welkom op de site van Mediation vanuit de Betuwe.

Steeds vaker wordt bij diverse soorten van conflicten waaronder echtscheiding, vechtscheiding, relatie beëindiging, ouderschapsplannen, ouderschapsplannen bespreken met de kinderen, familieconflicten tussen ouder(s) en ook volwassen kinderen, erfenis conflicten, gekozen voor mediation.

Dit is een goede keuze. Met mediation hebben partijen zelf de uitkomst nog in handen. Tijdens de mediation bijeenkomsten worden duidelijke afspraken gemaakt en is resultaat snel zichtbaar. Daar waar het mogelijk is worden kinderen meegenomen in het proces met betrekking tot de afspraken welke ouders over / met hen maken.
Bij familie conflicten waaronder erfeniszaken hebben partijen zelf hun uitkomst in handen waardoor een langdurig en pijnlijke rechtsgang voorkomen kan worden.

Wilma:
Sinds 2010 ben ik als mediator aangesloten en geregistreerd bij het MFN (Mediators federatie Nederland). De kwaliteit wordt beoordeeld door het SKM (Stichting Kwaliteit Mediators).

Als mediator ben ik werkzaam in de Betuwe. Het bezoekadres is in Tiel en goed bereikbaar met openbaar vervoer maar ook met de auto. Er is ruime gratis parkeergelegenheid bij het gebouw.
Regelmatig kiezen partijen voor Tiel. Het ligt centraal in het land zodat ook wanneer partijen verder uit elkaar wonen, Tiel een goede optie is om te bereizen.
Wanneer u gebruik wilt maken van mijn mediation praktijk elders in het land is dit altijd bespreekbaar.

Buiten dat ik mediator ben ben ik tevens werkzaam bij een organisatie die ouders en kinderen / jongeren ambulant ondersteunt.
Hier werk ik met verschillende problematieken en culturen.
In de afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan met conflictbemiddeling
onder meer op het gebied van vechtscheidingen, relatie beëindiging, bespreken van ouderschapsplannen, gesprekken met kinderen, gesprekken na een echtscheiding wanneer er toch nog onduidelijkheden of conflicten zijn ontstaan, familie problemen. Daarnaast kind/ouder bemiddeling, buurtconflicten, problemen met woningbouwcorporaties, conflicten met overheid/gemeenten waaronder de sociale dienst / uwv en conflicten met zorginstanties.

Veel ervaring heb ik met coachen, adviseren en ondersteunen van mensen die dit in een met name moeilijke periode even nodig hebben.

Mensen gebruik laten maken én bewust maken van hun eigen kracht is een groot onderdeel van mijn ondersteuning.
U kunt en weet vaak meer dan u zelf inschat!

Conflicten kosten enorm veel energie en stress!
Wanneer een conflict langer duurt, lijken problemen ook steeds groter te worden. Energie en tolerantie ten opzichte van de ander nemen af.
Zodra er een rechter aan te pas komt duurt een conflictperiode vaak extra lang ongeacht de problematiek. De rechter bepaalt de uitkomst van een conflict en beide partijen zijn verliezer!

De ervaring leert dat wanneer er een probleem is waar partijen samen niet tot een uitkomst / oplossing kunnen komen, het prettig is als er een onafhankelijke derde bij gesprekken aanwezig is.

Als mediator kan ik u onafhankelijkheid, neutraliteit en geheimhouding garanderen.


Doordat u samen met mij in gesprek gaat is de kans groot dat een langslepende procedure via de rechtbank voorkomen kan worden en u de uitkomst van het conflict zelf in de hand hebt.
Hierdoor zijn er alleen maar winnaars!

Mijn open houding, onbevooroordeelde blik, en rijke ervaring stellen mij in staat U op een professionele en effectieve wijze te begeleiden bij het vinden van een oplossing voor het conflict.

 

Coachen, adviseren, empoweren van cliënten zijn mijn aandachtsgebieden. Hierbij altijd gebruik makend van de eigen kracht van de cliënten.


Bij mij staan bij (vecht)echtscheidingen, relatie beëindiging en ouderschapsplannen bespreken het kind(eren) centraal!